Algemene voorwaarden van RecycleClub

Deze algemene voorwaarden zijn bedoelt om het inkoopproces van inktcartridges via onze website zo duidelijk mogelijk te maken.

 

Definities

De gebruiker van de site www.recycleclub.com wordt hierna de verkoper genoemd. Door pakketten met lege cartridges te verzenden, aanvaardt de verkoper volledig en zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden die de transacties tussen hem en Recoll B.V. opererend onder de naam RecycleClub (hierna RecycleClub genoemd) regelen.

Het verzenden van cartridges naar RecycleClub tegen vergoeding van de waarde getoond op de website www.recycleclub.com wordt hierna tevens het verkoopproces, inkoopproces, of de terugname genoemd.

RecycleClub behoud ten allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden gelden op de dag dat het teruggave proces op de website is voltooid en RecycleClub de terugname bevestigd. De verkoper kan elke meerderjarige natuurlijke persoon zijn of elke rechtspersoon, onderwijsinstelling, administratie, vereniging, etc.

 

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn toepasselijk op het verzenden van cartridges naar RecycleClub tegen vergoeding van de waarde getoond op de website www.recycleclub.com. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

 

Aankoopprijzen

Prijsupdates vinden meestal per kwartaal plaats en zullen in dat geval meestal aan het begin van het kwartaal op de website getoond worden. Het toegepaste tarief is het online tarief op de dag van uw verzending, uw bevestigings-email geldt hierbij als bewijs. De prijs van de site is niet contractueel en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Waarde van de te verzenden cartridges

Recycleclub betaalt enkel een vergoeding voor HP en Canon inktcartridges, vermeld op de website. Inktcartridges die niet worden vermeld op de website, inktanks en toner cartridges worden niet vergoed door RecycleClub. Deze kunt u inleveren bij uw lokale elektronica-retailer waar een Recoll inzameldoos te vinden is.

Alleen de cartridges bevestigd door de sortering en telling uitgevoerd door RecycleClub zijn geldig voor de uitbetaling van verstuurde cartridges. Na deze nalevingscontrole wordt u per e-mail een sorteerrapport toegestuurd met details over uw uiteindelijke uitbetaling.

Als ingeleverde cartridges krassen of stoten vertonen op de printplaat wordt hier geen vergoeding voor uitgekeerd. Wanneer een cartridge remanufacutered is, heeft dit minder monetaire waarde dan een originele cartridge.

 

Verzending, sortering & tijdsduur

Na doorloop van het verkoopproces op de website zal RecycleClub een verzendlabel toesturen, waar de verkoper gebruik van zal maken om de cartridges te verzenden. Dit verzendlabel zal op basis van de keuze door verkoper aangepast worden naar de gewenste transporteur. De keuze bestaat uit DPD, DHL of Mondial Relay, om zo altijd een optimale en relevante vervoerderskeuze te bieden aan de verkoper.

Wanneer het verzendlabel niet verzonden is kunt u het best contact met ons opnemen via info@recycleclub.com. Wij zullen u het verzendlabel nogmaals sturen.

De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het inpakken en versturen van de cartridges. Om het aantal beschadigde cartridges te beperken tot een minimum en om u een optimale winst te garanderen, vragen wij u een stevig karton te gebruiken en de cartridges goed in te pakken om te voorkomen dat ze tijdens het transport beschadigen. Als ingeleverde cartridges krassen of stoten vertonen op de printplaat wordt hier geen vergoeding voor uitgekeerd.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan RecycleClub.

RecycleClub zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het sorteren en documenteren van de cartridges ingeleverd door de verkoper.

RecycleClub zal de geaccepteerde verzending van cartridges door de verkoper met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen sorteren, tenzij een ander termijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

Betaling

Tijdens het verkoopproces wordt de verkoper gevraagd welk bankrekeningnummer gebruikt moet worden voor de uitbetaling van de waarde van de cartridges. Het opgegeven bankrekeningnummer is hierin leidend voor de uitbetaling. Wanneer de verkoper een goed doel selecteert om de waarde aan te doneren impliceert dat ook een uitbetaling aan het bankrekeningnummer van dit goede doel.

De verkoper heeft het recht het bankrekeningnummer zelf te wijzigen in hun account of te laten wijzigen door contact op te nemen per email via info@recycleclub.com

RecycleClub zal de verzending van cartridges na uitsortering door de verkoper met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitbetalen, tenzij een ander termijn is overeengekomen.

 

Persoonsgegevens

Recoll B.V. opererend onder de naam RecycleClub verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze zal door Recoll B.V. opererend onder de naam RecycleClub zorgvuldig worden verwerkt. Alle informatie omtrent persoonsgegevens zijn te lezen in onze privacy statement (https://www.recycleclub.com/privacy-statement/).